Vyhledávání

Vybráno z galerie

Partneři

RCEŽ 15

sezona 2019

 

Drahotice 2019 01

 

 

Drahotice 2019 02

 

IMG 20190602 115645

 

 

 

 

sezona 2018

výsledky jednotlivých soutěží:

 

Hořice 14.4.2018

 

2018 04 14 Horice

2018 04 14 Horice obr

 

 

 

Drahotice  1.5.2018

 

2018 05 01 Drahotice

2018 05 01 Drahotice obr01

2018 05 01 Drahotice obr02

 

Drahotice 26.5.2018

 

2018 05 26 Drahotice

2018 05 26 Drahotice obr

 

Hořice 9.6.2018

 2018 06 09 Horice soutezici

 

2018 06 09 Horice vitezove

 

2018 06 09 Horice vysl

 

 

Vítězné pořadí pro sezonu 2018

2018 jaro vitezove celkem

 

 

Pravidla pro

 

pořádání soutěží kategorie RCEŽ15 platná pro rok 2018

 

Základní ustanovení:

1. Soutěže se mohou zúčastnit žáci do věku 15ti let

2. Žáci musí mít doprovod osoby starší 18 let, což může být někdo z rodičů, vedoucí kroužků, kteří závodníky přihlašují nebo někdo z aktivních modelářů dotyčného klubu za který žák startuje.

3. Doporučujeme, aby závodník (žák) byl pojištěn ať již prostřednictvím SMČR (podmínkou je členství v klubu, který žáka na soutěž vysílá) nebo organizací kterou žák reprezentuje, nebo je pojištěn individuálně.

4. Pokud nebude závodník pojištěn, zúčastňuje se soutěže na vlastní nebezpečí a pokud způsobí svým jednáním, nebo modelem škodu druhé osobě je povinen tuto škodu uhradit, případně škodu musí hradit jeho zákonní zástupci.

 

Základní pravidla soutěže

1. Pokud někteří závodnici používají ještě frekvenci 35 nebo 40 MHz, musí při přihlašování toto oznámit pořadateli, aby bylo předem vyloučeno vzájemné rušení. Létá se tak, aby ve skupině startujících nebyly dva stejné kanály. Závodníci s frekvencí 2,4 GHz jsou této povinnosti zproštěni.

2. Pokud je omezená viditelnost (mlha, nízká oblačnost) může pořadatel upravit některá kritéria pravidel např. zkrátit dobu motorového letu, snížit maximální čas pro měření letu.

3. Pokud je trvalá rychlost větru větší jak 7 m/sec soutěž se ruší.

4. Model pro létání může být vlastní, vypůjčený a pro soutěž je povoleno létání více závodníků s jedním modelem (obdoba proxy) maximálně však 3 závodníci na jeden model.

 

Stavební pravidla

1. Soutěžící může k létání použít jakýkoliv model s rozpětím do 2,5 m a váhou do 2500 g který je ovládán pouze dvěma servy + ovládání motoru (regulátor)

2. Stavební pravidla pro model nejsou konstrukčně omezující. Podmínkou je, že model bude postaven z klasických materiálů (balsa, smrk, překližka, polystyren), nebo může být použita jakákoliv stavebnice, která vyhoví těmto stavebním pravidlům. Na trupy letadel je povoleno použít laminát, uhlíkové trubky, balsu, smrk, překližku. Gondoly pro elektroniku a spojovací trubky - gondola, výškovka, směrovka mohou být rovněž z těchto materiálů. Nosné plochy, směrovka a výškovka nesmí být zhotoveny z kompozitových materiálů. Mohou být použity pouze výše uvedené klasické materiály (balsa, polystyren, smrk, překližka). Celokompozitové modely jsou zakázány z důvodu dostupnosti (pořizovací náklady). Jde o to, aby si soutěžní model mohl postavit skoro každý.

3. Model může být poháněn jakýmkoliv elektromotorem (stejnosměrný, střídavý), vrtule může být pevná nebo sklopná. Jediným omezujícím článkem je velikost pohonného akumulátoru. Lze použít pouze dvoučlánek LIPOL s maximální kapacitou 1300 mAh. Na batrerii musí být nepoškozená etiketa výrobce, kde je uvedeno napětí a kapacita článku. Na vyzvání jury, technického komisaře a nebo rozhodčího (časoměřiče) je povinen soutěžící nechat článek zkontrolovat (napětí, kapacita) Článek musí být v model umístěn na přístupném místě, aby bylo možné provést kontrolu bez demontáže podstatných částí modelu, nebo může být článek umístěn ve schránce, která je opatřena průhledným okénkem pro umožnění kontroly.

Předstartovní příprava

 

1. Po příjezdu na soutěž se závodník zaregistruje u pořadatele a nahlásí frekvenci, kterou používá pro ovládání modelu. Vedoucí skupiny nahlásí kolik závodníků létá s jedním modelem, aby tak mohlo být určeno startovní pořadí.

2. Počet závodníků ve skupině určuje pořadatel podle počtu přihlášených. Závodníci se pak do skupin losují.

3. Pokud si závodníci navzájem půjčují modely je vhodné závodníky do skupin rozdělit tak, aby další dostatek času na přípravu k soutěžnímu letu.

Soutěžní létání

 

1. Pracovní čas je určen na 10 minut a v něm může závodník učinit neomezený počet startů

2. Pokud závodník opakuje v pracovním čase let, předchozí výkon se škrtá (platí pouze nový let). Pracovní čas hlásí startér po jedné minutě.

3. Letový čas začíná vypuštěním modelu z ruky (časoměřič spouští stopky)

4. Čas motorového letu je maximálně 30 vteřin, po té musí závodník vypnout motor pomocí plynové páky a nebo vypínačem. Tento úkon musí být proveden očividně, tak aby časoměřič měl možnost toto sledovat. Vhodné je aby závodník oznámil vypnutí hláškou „ VYPÍNÁM nebo VYPNUTO“

5. Čas motorového letu se započítává do celkového letového času.

6. Časoměřič je povinen závodníkovi hlásit čas motorového letu a to od 25 vteřiny způsobem 25, 26, 27, 28, 29, 30 VYPNOUT. Pokud závodník „přetáhne“ čas motorového letu je tento let anulován.

7. Maximum, včetně motorového letu je 6 minut. Po uplynutí tohoto času časoměřič zastavuje stopky a sleduje pouze závodníkovo přistání do vytyčených čtverců. Čtverce pro přistání mají rozměry 30 x 30 m a menší má 15 x 15 m. Přistání do čtverce je hodnoceno bonusem + 30 bodů za přistání do velkého čtverce a + 50 bodů za přistání do malého čtverce. Přistání mimo čtverce není hodnoceno a započítává se pouze dosažený letový čas. Pro hodnocení přistání je rozhodující umístění špičky modelu (hlavice) po jeho úplném zastavení.

8. Přelétání pracovního času není dovoleno a pokud se tak stane, závodníkovi je celý let anulován. Po 10 minutě pracovního času již nesmí být žádný model ve vzduchu.

9. Soutěžní let se měří do úplného zastavení modelu, ne od prvního dotyku se zemí.

10. Závodník musí stát při řízení modelu mimo vytyčené čtverce, bezpečnostních důvodů.

11. Létá se na 4 kola. Výsledek nejhoršího kola se škrtá a celkové hodnocení se provádí ze tří nejlepších soutěžních letů. V případně shodného výsledku na více místech rozhoduje o pořadí „škrtací“ čas. Pokud má více pilotů shodný čas, včetně škrtacího kola, letí se rozlétávání. Maximum je pak prodlouženo na sedm minut. Pokud i zde dojde ke shodnému výsledku, letí de další kolo s osmiminutovým maximem a tak dále.

12. Po ukončení poslední soutěže v sezoně bude vyhlášeno celkové pořadí pro daný rok. První tři místa budou oceněna poháry.